U sredu 15. juna 2016.god. u 12 sati zvanično su počeli da rade otvoreni bazeni Sportskog centra Čair. Posetiocima je od ovog leta na raspologanju NOVI rekreacioni bazen sa 4 tobogana. Na otvaranju ulaz je bio BESPLATAN, a cena karte ovog leta iznosi 300 dinara.
Rekreacioni bazen sa svojom razuđenom osnovom ima nekoliko atraktivnih delova. Bazen može da primi približno 350 kupača. Prosečna dubina bazena je h= 120 cm. Bazen ima i II nivo odakle se jedna količina vode preliva u donji stvarajući efekat vodopada. Rekreaci bazen ima tri tobogana, dva tobogana dužine 70 m, i na nešto manjoj visini dupli multislider tobogan dužine 18 m.
Bazen sadrži sledeće zone i prostorije u koje su pristupačne kupačima:
– zonu predviđenu za školu plivanja ili plivanje,
– zonu bazena sa zidnim masažerima i vodenom pečurkom,
– zona bazena sa vodenim krevetima,
– zona bazena – spora reka,
– ulazno-izlazna zona koja je u neposrednoj vezi sa toboganima,
Prosečna dubina bazena je h= 120 cm.

Rekreacioni bazen sa svojom razuđenom osnovom ima nekoliko atraktivnih delova. Zonirani su tako da je moguće njihovo funkcionalno korišćenje potpuno nezavisno od drugih sadržaja, a sve u zavisnosti od potreba kupača. Bazen može da primi približno 350 kupača. Prosečna dubina bazena je h= 120 cm. Bazen ima i II nivo čija je dubina h= 80 cm do kojeg se dolazi stepeništem. Jedna količina vode se preliva sa gornjeg nivoa bazena u donji stvarajući efekat vodopada. Po celom obimu platforme postavljena je zaštitna ograda. Svi ulazni izlazni delovi bazena pored stepeništa sadrže zaštitne ograde.
Na rekreacionom bazenu predviđena su tri tobogana koji koriste zajedničku platformu i preko koje se pristupa toboganima. Dva tobogana, dužine 65m, gde je jadan u obliku cevi. Na nešto manjoj visini ide dupli multislider tobogan dužine 18 m.

Projektanti

Mitar Marinković, dipl.ing.arh.
Ivan Đorđić, dipl. inž. građ.
Milenca Srećković, dipl.inž.građ.
Dragana Janković, dipl.ing.el.
Milorad Jovanović,dipl.ing.maš.
Milanka Gajčanski,dipl.ing.teh.

Površina

1166,94m2 objekta