У среду 15. јуна 2016.год. у 12 сати званично су почели да раде отворени базени Спортског центра Чаир. Посетиоцима је од овог лета на распологању НОВИ рекреациони базен са 4 тобогана. На отварању улаз је био БЕСПЛАТАН, а цена карте овог лета износи 300 динара.
Рекреациони базен са својом разуђеном основом има неколико атрактивних делова. Базен може да прими приближно 350 купача. Просечна дубина базена је х= 120 цм. Базен има и ИИ ниво одакле се једна количина воде прелива у доњи стварајући ефекат водопада. Рекреаци базен има три тобогана, два тобогана дужине 70 м, и на нешто мањој висини дупли мултислидер тобоган дужине 18 м.
Базен садржи следеће зоне и просторије у које су приступачне купачима:
– зону предвиђену за школу пливања или пливање,
– зону базена са зидним масажерима и воденом печурком,
– зона базена са воденим креветима,
– зона базена – спора река,
– улазно-излазна зона која је у непосредној вези са тобоганима,
Просечна дубина базена је х= 120 цм.

Рекреациони базен са својом разуђеном основом има неколико атрактивних делова. Зонирани су тако да је могуће њихово функционално коришћење потпуно независно од других садржаја, а све у зависности од потреба купача. Базен може да прими приближно 350 купача. Просечна дубина базена је х= 120 цм. Базен има и ИИ ниво чија је дубина х= 80 цм до којег се долази степеништем. Једна количина воде се прелива са горњег нивоа базена у доњи стварајући ефекат водопада. По целом обиму платформе постављена је заштитна ограда. Сви улазни излазни делови базена поред степеништа садрже заштитне ограде.
На рекреационом базену предвиђена су три тобогана који користе заједничку платформу и преко које се приступа тобоганима. Два тобогана, дужине 65м, где је јадан у облику цеви. На нешто мањој висини иде дупли мултислидер тобоган дужине 18 м.

Пројектанти

Митар Маринковић, дипл.инг.арх.
Иван Ђорђић, дипл. инж. грађ.
Миленца Срећковић, дипл.инж.грађ.
Драгана Јанковић, дипл.инг.ел.
Милорад Јовановић,дипл.инг.маш.
Миланка Гајчански,дипл.инг.тех.

Површина

1166,94м2 објекта