Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/sccairrs/sccair.rs/html/index.php:1) in /home/sccairrs/sccair.rs/html/index.php on line 4
SC Čair » Javne nabavke
Zatvoreni bazeni: tokom cele nedelje12:00 – 17:45h;
Centrala tel: 018-511-979 ; Tehnički sektor tel/faks: 018-511-977

Javne nabavke

Sportskog centra "Čair"

Javna nabavka male vrednosti broj 404-1SC/39-2017 - USLUGA

Javna nabavka usluge osiguranja, oblikovana u šest partija i to:
I-Osiguranje zgrada i opreme
II-Osiguranje zaposlenih
III-Osiguranje gostiju prenoćišta „Čair“
IV-Osiguranje kupača – korisnika usluga bazena „Čair“
V-Osiguranje službenih vozila SC „Čair“
VI-Osiguranje korisnika usluga klizališta u balon sali

Javna nabavka male vrednosti broj 404-1СЦ/29-2017

izvođenje radova na izradi gromobranskog sistema za bazen

ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРOJ 404-1СЦ/8-2017 RADOVI

РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ПАРКЕТА У МАЛОЈ САЛИ СЦ '' ЧАИР'' У НИШУ

Javna nabavka male vrednosti broj 1.1.1/2017- Dobra

Nabavka goriva za službena vozila za S.C "Čair"Niš na godišnjem nivou

Javna nabavka male vrednosti broj 1.2.1/2017- Usluga

Čišćenje i održavanje higijene

Javna nabavka male vrednosti broj 404-1СЦ/20-2016- Usluga

Usluga servisiranja pumpi i elektromotora

Javna nabavka broj 1.2.1-2016 /Usluga

Javna nabavka male vrednosti, čišćenje i održavanje higijene :

Javne nabavke broj 404-1SC/16-2016 - Usluga

Javne nabavke male vrednosti, osiguranje imovine i lica, oblikovana u šest partija i to:
I - Osiguranje zgrada i opreme, II - Osiguranje zaposlenih, III - Osiguranje gostiju prenoćišta „Čair“, IV - Osiguranje kupača – korisnika usluga bazena „Čair“, V - Osiguranje službenih vozila SC „Čair“ i VI - Osiguranje korisnika usluga klizališta u balon sali.

Javna nabavka br.404-2СЦ/13-2016 - Dobra

Otvoreni postupak br.404-2СЦ/13-2016-Nabavka električne energije

JAVNI OGLAS

o prikuplјanju pismenih ponuda za izdavanje na korišćenje prostora na otvorenim bazenima „Čair“ Niš

Javna nabavka br.1.1.1/2016 - Dobra

Nabavka male vreednosti br.404-1Д/16-2016-11- Nabavka goriva za službena vozila SC"Čair"Niš na godišnjem nivou

Javna nabavka br.1.2.1/2016 - Usluge

Nabavka male vreednosti - Čišćenje i održavanje higijene

Javna nabavka br.404-1SC/36-2015 - Dobra

Nabavka automatskog dozatora za regulisanje koncentracije hlora u bazenskoj vodi.

Javna nabavka br.404-1SC/30-2015-Dobra

Nabavka hirdaulične i pneumatske opreme oblikovana u tri partije i to:
I - cevi; II - pumpe i elektromotori; III - ventili sa pratećom opremom

Javna nabavka br: 1.2.3/2015

Servis pumpi i odgovarajućih elektromotora-404-1SC/29-2015

Pravilnik o javnim nabavkama

Nabavka br.1.2.1/2015 Usluge

Osiguranje zgrada i opreme i osiguranje zaposlenih, oblikovan u dve partije

Javna nabavka male vrednosti br.1.1.1/2015 - Dobra

Nabavka goriva za službena vozila putem debitne kartice

Nabavka br.1.1.6/2015 - Dobra

električna energija za godišnje potrebe SC Čair Niš

Nabavka br.1.1.2/2015

Proizvodi za čišćenje i održavanje higijene

Nabavka br. 1.2.2/2015 - Usluge

čišćenje i održavanje higijene

Nabavka br.2.1/2014 - Dobra

nabavka električne energije

Javna nabavka male vrednosti br.4.6/2014 – Usluga

Pružanje usluga restorana za potrebe Ustanove SC „Čair“

Izdavanje prodajnih objekata i prodajnih mesta na terasi bazena „Čair“

Javna nabavka male vrednosti br.5.3/2014 - Usluga

Usluge čišćenja i održavanja higijene u objektima Ustanove SC „Čair“

Javna nabavka male vrednosti br.6.1.7/2014 – Usluga

Elektro materijal

Nabavka br. 6.2.7/2014 - Usluge

servisiranje pumpi sa odgovarajućim elektromotorima

Javna nabavka male vrednosti br.7.1/2014 - Dobra

Administrativni materijal

Nabavka br.7.4/2014 - Dobra

nabavka naftnih derivata – goriva

Javna nabavka male vrednosti br.7.7/2014 - Dobra

higijensko-hemijska sredstva i hemijski potrošni materijal za održavanje higijene

Javna nabavka male vrednosti br.43/2013 - Dobra

Nabavka radova na sanaciji parketa u hali „Čair“ u Nišu