Objekt je započet 1972 godine, završen i pušten u rad 1974 godine a 2011 godine je u potpunosti rekonstruisan. Ima univerzalni karakter tako da se pored izrazite sportske namene može koristiti za održavanje sajmova,izložbi, koncerata, prikazivanje filmova, pozorišnih predstava i raznih kulturno – zabavnih programa.

Капацитет за спортске приредбе је 4000 седишта а за друге врсте програма је 6500 седиша. У саставу објекта је хотел са 50 лежаја и рестораном са 200 места, мала сала за тренинге у којој се одржавају и неке мање утакмице, Пресс центар који служи као простор за различите врсте презентација, Пресс конференција, промоција и угоститељство.

Свлачионице за тренере, судије укупно 8 свлачионица и просторије за протокол.
довољан број телефонских веза за несметано праћење свих међународних сусрета. Опрему за израду 1.200 м² сајамског простора.
У зимском периоду монтира се вештачка стена за тренинг пењача.

Пројектанти

дипл. инг. арх. Љ. Ковачевић
проф. др. инг. грађ. Ђорђе Злоковић
дипл. инг. грађ. Душан Станковић

Објекат поседује

Професионалну спортску опрему за одигравање међународних утакмица у свим спортовима.
Паркет са ФИБА атестом.

Површина

11ооо м² објекта
7оо м² пословног простора