Zatvoreni bazeni: tokom cele nedelje12:00 – 17:45h;
Centrala tel: 018-511-979 ; Tehnički sektor tel/faks: 018-511-977
Home / Bazeni Čair /

IGRE NA VODI 2017

         Organizator igara je Gradska opština Medijana u saradnji sa Sportskim centrom Čair. Na igrama se takmiče srednjoškolci iz 12 škola sa teritorije G.O. Medijana.
          Tačan termin početka igara biće blagovremeno objavljen.
          Ovde možete videti prikaz igara koje će takmičari igrati i pročitati opšte odredbe igre.
OVDE SE MOŽETE PRIJAVITI
NAJNOVIJE PROPOZICIJE
OVDE MOŽETE VIDETI RASPORED PROBA

Borba gladijatora

• Učestvuju 3 takmičara iz ekipe (2 muškarca i 1 devojka)
• 1 u vodi drži stabilnost platforme
• 1 dodaje fitnes loptu u slučaju ispadanja
• 1 stoji na platformi i ima i fitnes loptu kojom pokušava da obori protivnika (*u slučaju da jednom takmičaru ispadne lopta, drugi ima prava da ga obori svojom loptom, a ako obojici takmičara ispadnu lopte, čeka se da obojica dobiju lopte nazad pa se borba nastavlja na znak sudije, u slučaju da nastave borbu rukama, takmičari će biti diskvalifikovani)
• Na 2 uzastopna obaranja ekipa pobeđuje
• Zbog bodovanja svaka ekipa mora igrati sa svakom
• Nema nerešene borbe, ako je rezultat nerešen po isteku vremena, pobednik je onaj koji prvi bude imao uspešno obaranje
• U slučaju da član ekipe sam padne sa platforme, to se računa kao obaranje (* ako obojica takmičara padnu u isto vreme borba se ponavlja, a ako posle uspešnog obaranja padne i drugi takmičar, to obaranje se važi)
• Pobednik je ekipa koja bude imala najviše pobeda.
• Igra traje 3 minuta.

Bušenje balona

• Učestvuju 5 takmičara (3 muškarca i 2 devojke)
• Skaču sa ivice bazena gde je postavljeno zaletište određene dužine i čačkalicom buše balone (20 ili 25)
• Na ivici tj. zaletištu su postavljeni itisoni da bi se sprečilo klizanje
• Postoji 1 predmet za bušenje, takmičar mora da izađe iz vode, preda premet saigraču pa taj onda skače da buši balone (u slučaju da neko prekrši pravilo, sudija stopira pokušaj sledećeg bušenja balona za 10 sekundi)
• Pobednik je ona ekipa koja izbuši najvise balona ili prva izbuši sve balone
• Igra traje 5 minuta

Prevoženje devojke

• Učestvuju 7 takmičara (3 muškarca i 4 devojke)
• 1 takmičar (muški) odvlači čamac sa jedne strane bazena na drugu i predaje dvojici (muških) iz svoje ekipe koji idu po devojku (*Takmičar koji je odvlačio čamac ostaje pored ivice bazena i kasnije pomaže devojkama da ižađu iz čamca)
• U čamcu se nalaze 2 takmičara, veslaju rukama ka devojci
• Prenosiće se 4 devojke iz svoje ekipe, svaka mora da se preveze posebno.
• Kada ostave devojku na drugoj ivici bazena, okreću se i idu po sledeću (Kada se ekipa okreće, pri okretanju i kretanju je zabranjeno da ih neko iz ekipe odgurne)
• Pobednik je ona ekipa koja preveze prva sve ili više devojaka do određenog mesta
• Igra traje 4 minuta

Pronalaženje boce na dnu bazena

• Učestvuju 6 takmičara (3 muškarca i 3 devojke)
• 5 takmičara je okrenuto leđima
• Sudije bacaju boce koje će se tražiti
• 1 takmičar je onaj koji služi kao navigator i može stajati bilo gde pored bazena
• 5 takmičara traže bocu, svaki posebno trazi 1 bocu, bez korišćenja naočara uz pomoć navigatora (*kada 1 takmičar krene da traži bocu, ostali moraju ostati okrenutih leđa)
• Sledeći takmičar kreće tek kada jedan izađe iz vode i stavi bocu na predviđeno mesto (Kada takmičar pronađe bocu, zabranjeno je bacanje te boce, mora sam da je nosi, iznese i odnese do predviđenog mesta, u suprotnom sudije tu bocu ponovo bacaju u bazen)
• Treba pronaći 5 boca, svaka ekipa traži jednu određenu boju
• Pobednik je ona ekipa koja prva pronađe svih 5 boca i poređa ih na zadato mesto.

Oslobađanje devojke

• U igri učestvuju 2 takmičara iz ekipe (1 muškarac i 1 devojka)
• 1 muškarac pliva (sa spasilačkom bovom) sa jedne na drugu stranu bazena gde se nalazi devojka iz svog tima zaključana u sanduku sa 3 katanca, u korpici ima 9 ključeva, od toga 3 koja otključavaju
• Oko devojke na određenoj razdaljini je postavljeno 3 protivnika (po 1 iz svake protivničke ekipe) koji mogu da ih ometaju u otključavanju prskanjem iz čaše (*zabranjeno je direktno prskanje u lice iz blizine u suprotnom ga sudija moze udaljiti sa ometanja)
• Kada otključa devojku, takmičar mora da šlepa devojku spasilačkom bovom do druge strane bazena (odakle je krenuo)
• Devojka se mora držati za bovu obema rukama
• Pobednik je ona ekipa koja prva oslobodi i preveze devojku do suprotne strane bazena tj. određenog mesta.

Poligon

• Učestvuju svi članovi ekipe (8 glavnih i 4 rezervnih)
• Treba preplivati sa jedne strane bazena na drugu savladajući postavljene prepreke
• Skok kroz gumu (gumu drže 2 rezervna takmičara)
• Plivanje do merdevina
• Penjanje na merdevine do određene visine za muškarce i devojke (pri silaženju nema skakanja sa visine, već se mora silaziti na dole do određene visine, u suprotnom se skok kažnjava sa dodatnih 5 sekundi na ukupno vreme)
• Plivanje do mesta predviđenog da se uzme lopta (obruč drži 1 rezervni takmičar)
• Plivanje sa loptom do koša
• Šut na koš (mora biti uspešan da bi nastavio dalje) (1 rezervni takmičar je u vodi i vraća loptu takmičaru koji šutira dok ne pogodi, a u slučaju da lopta ode van bazena, mora se vratiti do prethodne stanice i uzeti drugu loptu)
• Posle uspešnog šuta na koš kreće sledeći takmičar
• Pobednik je ekipa u kojoj ceo tim prvi pređe na suprotnu stranu (kada poslednji takmičar izađe iz bazenai stane na određeno mesto).