Američka tehnologija za ledene ploče, konstrukcija urađena od lameliranog drveta sa PVC pokrivačem. Visine 6 m. Aneksni deo sa svlačionicama, mokrim čvorovima, ambulantom i službene prostorije. Poseduje gledalište je 300 sedišta. Zatvoreni prostor klizališta ima mogućnost postavljanja više različitih podloga tako da služi za više sportova.

Američka tehnologija za ledene ploče konstrukcija je urađena od lameliranog drveta sa pokrivačem od PVC nesagorljive folije. Visina je 6 m.

Aneksni deo ima 2 svlačionice, mokre čvorove, portirnicu, ambulantu i službene prostorije

Kapacitet gledališta je 300 sedišta.

Zatvoreni prostor klizališta ima mogućnost postavljanja više različitih podloga (beton, parket, veštaška trava) tako da u letnjem periodu dvorana služi za male sportove.

Projektanti

Objekat poseduje

Profesionalnu sportsku opremu za odigravanje međunarodnih utakmica u svim sportovima.
Parket sa FIBA atestom.

Površina