Sportski centar “Čair” je 17.03.2007.god. završio rekonstrukciju kuglane ugradnjom četvorostazne automatske kuglane Nemačke proizvodnje najsavremenije u Evropi sa semaforima, gledalištem, ugostiteljskim objektom i svlačionicama.
Kapacitet gledališta kuglane je 100 sedišta.