Спортски центар “Чаир” је 17.03.2007.год. завршио реконструкцију куглане уградњом четворостазне аутоматске куглане Немачке производње најсавременије у Европи са семафорима, гледалиштем, угоститељским објектом и свлачионицама.
Капацитет гледалишта куглане је 100 седишта.