Zatvoreni bazeni: tokom cele nedelje12:00 – 17:45h;
Centrala tel: 018-511-979 ; Tehnički sektor tel/faks: 018-511-977

Zatvoreni bazen "Čair"

Izgradnja kompleksa zatvorenih bazena započeta je 1978. godine a pušten u rad 1989. godine, sastoji se od olimpijskog, rekreacionog i dečijeg bazena.Olimpijski bazen dimenzija 21 x 50 x 2,2 m služi za vatrepolo, ronjenje, plivanje i sinhrono plivanje. Rekreacioni bazen dimenzija 33 x 10 x 0,9 / 1,8 m služi za rekreaciju, obuku neplivača, školu plivanja i dečiji bazen dimenzija 10 x10 x 0,5 m. Objekat raspolaže sa tri timske kabine i garderobom za 2.000 kupača. Kapacitet gledališta je 1050 sedišta.
Projekat otvorenih bazena započet je 2008.godine a pušten u rad za letnju sezonu 2009.godine. Sastoji se od olimpijskog, dečijeg bazena, tribina, montažno-demontažnih tribina i pratećih objekata ( garderobe, tuševi, sportski tereni ).
Dimenzije olimpijskog bazena su 50 x 25 x 2m. Dečiji bazen se sastoji iz dva dela dimenzija 11.24 x 16.2m + 11.2 x 11m koji su spojeni proširenjem od 3m i dve kade prečnika R 11.3m i R 8m. Dubine dečijeg bazena su 0.3m, 0.5m, i 0.9m.
Projektovane su betonske i montažno-demontažne tribine. Betonske tribine (predviđen broj sedišta 486 ) su predviđene duž duže ivice bazena, uz postojeći objekat, dok montažno–demontažne tribine (sa predviđenim brojem sedišta od 800 do 1000 ) spadaju u prateću opremu i njihov položaj se naknadno definiše u zavisnosti od potrebe.

FOTO-VESTI

Sportski događaji

Ostali događaji

Projektanti

arh. A. Buđevac
arh. Lj. Kovačević

Površina

7200 m2 objekta