Zatvoreni bazeni: tokom cele nedelje12:00 – 17:45h;
Centrala tel: 018-511-979 ; Tehnički sektor tel/faks: 018-511-977

Klizalište

Američka tehnologija za ledene ploče, konstrukcija urađena od lameliranog drveta sa PVC pokrivačem. Visine 6 m. Aneksni deo sa svlačionicama, mokrim čvorovima, ambulantom i službene prostorije. Poseduje gledalište je 300 sedišta. Zatvoreni prostor klizališta ima mogućnost postavljanja više različitih podloga tako da služi za više sportova.
Američka tehnologija za ledene ploče konstrukcija je urađena od lameliranog drveta sa pokrivačem od PVC nesagorljive folije. Visina je 6 m.

Aneksni deo ima 2 svlačionice, mokre čvorove, portirnicu, ambulantu i službene prostorije
Kapacitet gledališta je 300 sedišta.

Zatvoreni prostor klizališta ima mogućnost postavljanja više različitih podloga (beton, parket, veštaška trava) tako da u letnjem periodu dvorana služi za male sportove.

Objekat poseduje

Aneksni deo sa 2 svlačionice, mokrim čvorovima, portirnicu, ambulantu i službene prostorije