Zatvoreni bazeni: tokom cele nedelje12:00 – 17:45h;
Centrala tel: 018-511-979 ; Tehnički sektor tel/faks: 018-511-977

Kuglana

Sportski centar “Čair” je 17.03.2007.god. završio rekonstrukciju kuglane ugradnjom četvorostazne automatske kuglane Nemačke proizvodnje najsavremenije u Evropi sa semaforima, gledalištem, ugostiteljskim objektom i svlačionicama.
Kapacitet gledališta kuglane je 100 sedišta.