Zatvoreni bazeni: tokom cele nedelje12:00 – 17:45h;
Centrala tel: 018-511-979 ; Tehnički sektor tel/faks: 018-511-977

Otvoreni bazen "Čair"

Projekat otvorenih bazena započet je 2008.god. i pušten u rad za letnju sezonu 2009.god. Čine ga olimpijski i dečiji bazen i pratećih objekata.(tribine, garderobe, tuševi, sportski tereni...)
Dimenzije olimpijskog bazena su 50x25x2m . Dečiji bazen se sastoji iz dva dela dimenzija 11.24x16.2m + 11.2x11m koji su spojeni prosirenjem od 3m I dve kade prečnika R11.3m I R8m. Dubine dečijeg bazena su 0.3m, 0.5m I 0.9m.
Projekat otvorenih bazena započet je 2008.god. a pušten u rad za letnju sezonu 2009.god. Sastoji se od olimpijskog čijom dužinom se protežu betonske tribine i dečijeg bazena. Prateći objekti kompleksa su garderobe, tuševi, sportski tereni, dečiji mobilijar i montažno-demontažne tribine u zavisnosti od potrebe.
Dimenzije olimpijskog bazena su 50x25x2m . Dečiji bazen se sastoji iz dva dela dimenzija 11.24x16.2m + 11.2x11m koji su spojeni prosirenjem od 3m I dve kade prečnika R11.3m i R8m. Tu su jedan veći i nekoliko manjih tobogana i fontane. Dubine dečijeg bazena su 0.3m, 0.5m i 0.9m.
Tokom letnje sezone na otvorenim bazenima imamo šank sa hladnim osvežavajućim pićima, besplatnim Wi-Fi internetom, bibliotekom sa besplatnim knjigama za sve zainteresovane ćitaoce. Za duži boravak tu je brza hrana, sportski tereni, teretana na otvorenom, dečijii mobilijar.

FOTO-VESTI

Sportski događaji

Ostali događaji

Projektanti

dipl.ing.tehn. Milanka Gajčanski
dipl.ing.arh. Ljiljana Carić
dipl. ing. građ. Predrag lukić
dipl.ing.građ. Milenca Srećković
dipl. ing. el. Dragana Janković
dipl.ing.maš. Dušan Maksimović
dipl.ing.pejz.arh. Rajka Milanković

Objekat poseduje

Šank i brzu hranu
Besplatan Wi-Fi
Olimpijski bazen
Dečiji bazen sa toboganima i fontanama
Dečiji mobilijar
Sportske terene
Teretana na otvorenom
Biblioteku tokom letnje sezone

Površina

6226 m2 objekta