Zatvoreni bazeni: tokom cele nedelje12:00 – 17:45h;
Centrala tel: 018-511-979 ; Tehnički sektor tel/faks: 018-511-977
Home / Objekti /

Stonoteniski dom

Stono-teniski dom

Stonoteniski dom je završen i pušten u rad 1977. godine, poseduje salu sa 4 stola za stoni tenis, garderobu, svlačionice i kancelrijski prostor.

Površina: 430 m² objekta

Površina: 150 m² borilište