Пројекат отворених базена започет је 2008.год. и пуштен у рад за летњу сезону 2009.год.
Чине га олимпијски и дечији базен и пратећих објеката (трибине, гардеробе, тушеви, спортски терени…).
Димензије олимпијског базена су 50џ25џ2м . Дечији базен се састоји из два дела димензија 11.24џ16.2м + 11.2џ11м који су спојени просирењем од 3м И две каде пречника Р11.3м И Р8м. Дубине дечијег базена су 0.3м, 0.5м И 0.9м.
Пројекат отворених базена започет је 2008.године а пуштен у рад за летњу сезону 2009.године. Састоји се од олимпијског, дечијег базена, трибина, монтажно-демонтажних трибина и пратећих објеката ( гардеробе, тушеви, спортски терени ).
Димензије олимпијског базена су 50 џ 25 џ 2м. Дечији базен се састоји из два дела димензија 11.24 џ 16.2м + 11.2 џ 11м који су спојени проширењем од 3м и две каде пречника Р 11.3м и Р 8м. Дубине дечијег базена су 0.3м, 0.5м, и 0.9м.

Током летње сезоне на отвореним базенима имамо шанк са хладним освежавајућим пићима, бесплатним Њи-Фи интернетом, библиотеком са бесплатним књигама за све заинтересоване ћитаоце. За дужи боравак ту је брза храна, спортски терени, теретана на отвореном, дечијии мобилијар.

Пројектанти

дипл.инг.техн. Миланка Гајчански
дипл.инг.арх. Љиљана Царић
дипл. инг. грађ. Предраг лукић
дипл.инг.грађ. Миленца Срећковић
дипл. инг. ел. Драгана Јанковић
дипл.инг.маш. Душан Максимовић
дипл.инг.пејз.арх. Рајка Миланковић

Објекат поседује

Шанк и брзу храну
Бесплатан Њи-Фи
Олимпијски базен
Дечији базен са тобоганима и фонтанама
Дечији мобилијар
Спортске терене
Теретана на отвореном
Библиотеку током летње сезоне

Површина

6226 м2 објекта

Температура воде

08.06.2018.

Дечији базен 28,3 °C

Аква парк  28 °C

Олимпијски базен 28 °C