Plan razvoja obuhvata više pravaca, i to: organizaciono tehnički, sportski, sportski turizam i komercijala i marketing
U materijalnom smislu u planu je i obnavljanje kompletnog sajamskog materijala kako bi mogli odgovoriti zahtevima izlagača za savremenom postavkom štandova.
Za našu osnovnu delatnost a to je pružanje usluga vrhunskom sportu predviđeno je:

  • Rekonstrukcija Stadiona
  • Osposobljavanje sale u školi Sveti Sava
  • Izgradnja balon hale u Niškoj Banji
  • Izgradnja otvorenih bazena sa akva parkom
  • Izgradnja terena sa veštačkom podlogom
  • Izgradnja univerzalne hale sa 4000 mestaa
  • Izgradnja blokovskih terena za male sportove
  • Rekonstrukcija hale Čair, klima, grejanje
  • Rekonstrukcija hotela