План развоја обухвата више праваца, и то: организационо технички, спортски, спортски туризам и комерцијала и маркетинг
У материјалном смислу у плану је и обнављање комплетног сајамског материјала како би могли одговорити захтевима излагача за савременом поставком штандова.
За нашу основну делатност а то је пружање услуга врхунском спорту предвиђено је:

  • Реконструкција Стадиона
  • Оспособљавање сале у школи Свети Сава
  • Изградња балон хале у Нишкој Бањи
  • Изградња отворених базена са аква парком
  • Изградња терена са вештачком подлогом
  • Изградња универзалне хале са 4000 местаа
  • Изградња блоковских терена за мале спортове
  • Реконструкција хале Чаир, клима, грејање
  • Реконструкција хотела