Стонотениски дом је завршен и пуштен у рад 1977. године, поседује салу са 4 стола за стони тенис, гардеробу, свлачионице и канцелријски простор.

Површина

150 м² борилиште

Површина

7200 м2 објекта