За обављање послова из области делатности установе образовани су сектори и службе:

Установа за физичку културу спортски центар “Чаир“ укупно броји 126 запослених.
Делатност установе су:

0
Сектор за спорт
0
Технички сектор
0
Сектор за финансијске послове
0
Служба обезбеђења
0
Сектор маркетинга и угоститељства
0
Служба општих и правних послова
 • делатност спортских арена и стадиона
 • спортске активности и рекреативне делатности
 • хемиско чишћење текстила и крзнених тепиха
 • третмани за побољшање физичког стања
 • производња предмета за спортске потре
 • приређивање сајмова
 • остале услуге рекламе и пропаганде
 • вашарске активности и забавни паркови
 • одржавање паркова, зелених и површина
 • хотели и мотели са рестораном
 • хотели и мотели без ресторана
 • ресторани
 • барови