Izgradnja kompleksa zatvorenih bazena započeta je 1978. godine a pušten u rad 1989. godine, sastoji se od olimpijskog, rekreacionog i dečijeg bazena.Olimpijski bazen dimenzija 21 dž 50 dž 2,2 m služi za vatrepolo, ronjenje, plivanje i sinhrono plivanje. Rekreacioni bazen dimenzija 33 dž 10 dž 0,9 / 1,8 m služi za rekreaciju, obuku neplivača, školu plivanja i dečiji bazen dimenzija 10 dž10 dž 0,5 m. Objekat raspolaže sa tri timske kabine i garderobom za 2.000 kupača. Kapacitet gledališta je 1050 sedišta.
Projekat otvorenih bazena započet je 2008.godine a pušten u rad za letnju sezonu 2009.godine. Sastoji se od olimpijskog, dečijeg bazena, tribina, montažno-demontažnih tribina i pratećih objekata ( garderobe, tuševi, sportski tereni ).
Dimenzije olimpijskog bazena su 50 dž 25 dž 2m. Dečiji bazen se sastoji iz dva dela dimenzija 11.24 dž 16.2m + 11.2 dž 11m koji su spojeni proširenjem od 3m i dve kade prečnika R 11.3m i R 8m. Dubine dečijeg bazena su 0.3m, 0.5m, i 0.9m.

Projektovane su betonske i montažno-demontažne tribine. Betonske tribine (predviđen broj sedišta 486 ) su predviđene duž duže ivice bazena, uz postojeći objekat, dok montažno–demontažne tribine (sa predviđenim brojem sedišta od 800 do 1000 ) spadaju u prateću opremu i njihov položaj se naknadno definiše u zavisnosti od potrebe.

Projektanti

arh. A. Buđevac
arh. LJ. Kovačević

Površina

7200 m2 objekta

Temperatura vode

31.05.2018. 

Dečiji bazen 27 °C

Rekreacioni bazen 26,3 °C

Olimpijski bazen 26,3 °C