Изградња комплекса затворених базена започета је 1978. године а пуштен у рад 1989. године, састоји се од олимпијског, рекреационог и дечијег базена.Олимпијски базен димензија 21 џ 50 џ 2,2 м служи за ватреполо, роњење, пливање и синхроно пливање. Рекреациони базен димензија 33 џ 10 џ 0,9 / 1,8 м служи за рекреацију, обуку непливача, школу пливања и дечији базен димензија 10 џ10 џ 0,5 м. Објекат располаже са три тимске кабине и гардеробом за 2.000 купача. Капацитет гледалишта је 1050 седишта.
Пројекат отворених базена започет је 2008.године а пуштен у рад за летњу сезону 2009.године. Састоји се од олимпијског, дечијег базена, трибина, монтажно-демонтажних трибина и пратећих објеката ( гардеробе, тушеви, спортски терени ).
Димензије олимпијског базена су 50 џ 25 џ 2м. Дечији базен се састоји из два дела димензија 11.24 џ 16.2м + 11.2 џ 11м који су спојени проширењем од 3м и две каде пречника Р 11.3м и Р 8м. Дубине дечијег базена су 0.3м, 0.5м, и 0.9м.

Пројектоване су бетонске и монтажно-демонтажне трибине. Бетонске трибине (предвиђен број седишта 486 ) су предвиђене дуж дуже ивице базена, уз постојећи објекат, док монтажно–демонтажне трибине (са предвиђеним бројем седишта од 800 до 1000 ) спадају у пратећу опрему и њихов положај се накнадно дефинише у зависности од потребе.

Пројектанти

арх. А. Буђевац
арх. Љ. Ковачевић

Површина

7200 м2 објекта

Температура воде

31.05.2018. 

Дечији базен 27 °C

Рекреациони базен 26,3 °C

Олимпијски базен 26,3 °C